ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 14:44
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього
 
99142264,9
к
к
к
к
37311433,8
37,6
12382651,9
12,5
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
25322877,8
12264040,1
48,4
13058837,7
51,6
4290005,3
16,9
  Промисловість
B+C+D+E
30613738,7
к
к
к
к
4217066,7
13,8
1098309,2
3,6
  Будівництво
F
2320280,5
771918,9
33,3
1548361,6
66,7
749054,7
32,3
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
35415350,2
20167756,8
56,9
15247593,4
43,1
4906801,2
13,9
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
3410175,1
1707679,2
50,1
1702495,9
49,9
590052,2
17,3
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
79411,9
79411,9
100,0
23719,2
29,9
  Інформація та телекомунікації
J
395460,9
к
к
к
к
153379,5
38,8
  Фінансова та страхова діяльність
K
20414,9
20414,9
100,0
8109,4
39,7
  Операції з нерухомим майном
L
508738,8
51453,8
10,1
457285,0
89,9
287024,7
56,4
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
296993,7
76179,7
25,7
220814,0
74,3
137758,6
46,4
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
487893,0
179533,3
36,8
308359,7
63,2
106159,5
21,8
  Освіта
P
12705,3
12705,3
100,0
12705,3
100,0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
210122,3
177833,8
84,6
32288,5
15,4
5612,6
2,7
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
1542,7
9,5
  Надання інших видів послуг
S
к
к
к
23515,1
73,9
12417,8
39,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області