ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 14:41
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього
 
92475
к
к
к
к
34253
37,0
13897
15,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
26721
13700
51,3
13021
48,7
4823
18,0
  Промисловість
B+C+D+E
35389
к
к
к
к
5267
14,9
1549
4,4
  Будівництво
F
2924
738
25,2
2186
74,8
958
32,8
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
10991
5300
48,2
5691
51,8
2884
26,2
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5557
3703
66,6
1854
33,4
603
10,9
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
448
448
100,0
184
41,1
  Інформація та телекомунікації
J
1118
к
к
к
к
456
40,8
  Фінансова та страхова діяльність
K
115
115
100,0
60
52,2
  Операції з нерухомим майном
L
2217
379
17,1
1838
82,9
1063
47,9
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1283
304
23,7
979
76,3
591
46,1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2750
1384
50,3
1366
49,7
369
13,4
  Освіта
P
113
113
100,0
113
100,0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2383
2209
92,7
174
7,3
83
3,5
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
27
13,5
  Надання інших видів послуг
S
к
к
к
192
72,2
134
50,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області