ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 14:37
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього
 
96120
к
к
к
к
37851
39,4
17319
18,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
29349
13723
46,8
15626
53,2
7329
25,0
  Промисловість
B+C+D+E
35576
к
к
к
к
5437
15,3
1694
4,8
  Будівництво
F
3021
738
24,4
2283
75,6
1049
34,7
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11295
5301
46,9
5994
53,1
3166
28,0
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5592
3706
66,3
1886
33,7
631
11,3
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
482
482
100,0
218
45,2
  Інформація та телекомунікації
J
1171
к
к
к
к
493
42,1
  Фінансова та страхова діяльність
K
125
125
100,0
70
56,0
  Операції з нерухомим майном
L
2331
379
16,3
1952
83,7
1176
50,5
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1368
304
22,2
1064
77,8
676
49,4
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2828
1385
49,0
1443
51,0
444
15,7
  Освіта
P
115
115
100,0
115
100,0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2392
2210
92,4
182
7,6
88
3,7
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
29
14,4
  Надання інших видів послуг
S
к
к
к
199
72,9
141
51,6
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області