ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 17:05
Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього
 
8068
3
0,0
345
4,3
7720
95,7
6742
83,6
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
3379
119
3,5
3260
96,5
2908
86,1
  Промисловість
B+C+D+E
896
3
0,3
101
11,3
792
88,4
612
68,3
  Будівництво
F
430
10
2,3
420
97,7
357
83,0
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1583
47
3,0
1536
97,0
1359
85,8
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
260
22
8,5
238
91,5
182
70,0
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
85
85
100,0
74
87,1
  Інформація та телекомунікації
J
154
2
1,3
152
98,7
132
85,7
  Фінансова та страхова діяльність
K
36
36
100,0
33
91,7
  Операції з нерухомим майном
L
587
5
0,9
582
99,1
544
92,7
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
285
4
1,4
281
98,6
260
91,2
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
235
14
6,0
221
94,0
174
74,0
  Освіта
P
20
20
100,0
20
100,0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
56
19
33,9
37
66,1
32
57,1
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
16
1
6,3
15
93,7
14
87,5
  Надання інших видів послуг
S
46
1
2,2
45
97,8
41
89,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області