ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 13:13
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
усього
великі
середні
малі
з них
усього
суб’єкти середнього підприємництва
суб’єкти малого підприємництва
з них
мікропідприємства
суб’єкти мікропідприємництва
Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
38849
7205
2
344
6859
5933
31644
6
31638
31518
2017
36447
7735
3
326
7406
6457
28712
4
28708
28571
2018
36486
8068
3
345
7720
6742
28418
4
28414
28181
Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
401
74
0
4
71
61
327
0
327
325
2017
379
80
0
3
77
67
299
0
299
297
2018
384
85
0
4
81
71
299
0
299
296
Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
141594
92656
к
к
37450
16379
48938
508
48430
46295
2017
141180
94606
4409
51663
38534
17389
46574
279
46295
43862
2018
146991
96120
к
к
37851
17319
50871
320
50551
46483
Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
106685
89391
к
к
34216
13361
17294
502
16792
14777
2017
108759
90897
4409
51626
34862
13930
17862
275
17587
15291
2018
114928
92475
к
к
34253
13897
22453
316
22137
18302
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
82197496,0
73763992,5
к
к
29320418,9
10056839,5
8433503,5
160484,3
8273019,2
7564657,3
2017
93962908,3
84044239,5
6710932,6
44660274,6
32673032,3
11367294,7
9918668,8
70876,7
9847792,1
8985223,7
2018
111072683,4
99142264,9
к
к
37311433,8
12382651,9
11930418,5
291992,2
11638426,3
10894119,0
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області