ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 13:11
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
тис.грн
у відсотках
до загальної кількості
тис.грн
у відсотках
до загальної кількості
Усього
  
111072683,4
99142264,9
100,0
11930418,5
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
25958694,4
25322877,8
25,6
635816,6
5,3
  Промисловість
B+C+D+E
31332975,7
30613738,7
30,9
719237,0
6,0
  Будівництво
F
2620724,5
2320280,5
2,4
300444,0
2,5
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
41862806,3
35415350,2
35,7
6447456,1
54,1
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
4445846,6
3410175,1
3,4
1035671,5
8,7
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
391739,4
79411,9
0,1
312327,5
2,6
  Інформація та телекомунікації
J
1385459,5
395460,9
0,4
989998,6
8,3
  Фінансова та страхова діяльність
K
56371,4
20414,9
0,0
35956,5
0,3
  Операції з нерухомим майном
L
767069,6
508738,8
0,5
258330,8
2,2
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
886075,0
296993,7
0,3
589081,3
4,9
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
702112,6
487893,0
0,5
214219,6
1,8
  Освіта
P
48529,7
12705,3
0,0
35824,4
0,3
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
278572,0
210122,3
0,2
68449,7
0,6
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
55616,2
к
к
к
к
  Надання інших видів послуг
S
280090,5
к
к
к
к
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області