ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 13:10
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості
осіб
у відсотках
до загальної кількості
Усього
  
114928
92475
100,0
22453
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
27607
26721
28,9
886
4,0
  Промисловість
B+C+D+E
37614
35389
38,2
2225
9,9
  Будівництво
F
3191
2924
3,2
267
1,2
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
23869
10991
11,9
12878
57,4
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
7329
5557
6,0
1772
7,9
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
2564
448
0,5
2116
9,4
  Інформація та телекомунікації
J
1394
1118
1,2
276
1,2
  Фінансова та страхова діяльність
K
125
115
0,1
10
0,0
  Операції з нерухомим майном
L
2581
2217
2,4
364
1,6
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1693
1283
1,4
410
1,8
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
3042
2750
3,0
292
1,3
  Освіта
P
228
113
0,1
115
0,5
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2574
2383
2,6
191
0,9
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
309
к
к
к
к
  Надання інших видів послуг
S
808
к
к
к
к
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області