ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 13:10
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості
осіб
у відсотках
до загальної кількості
Усього
  
146991
96120
100,0
50871
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
31364
29349
30,5
2015
4,0
  Промисловість
B+C+D+E
39167
35576
37,0
3591
7,0
  Будівництво
F
3720
3021
3,2
699
1,4
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
40017
11295
11,8
28722
56,5
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
9103
5592
5,8
3511
6,9
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
3461
482
0,5
2979
5,8
  Інформація та телекомунікації
J
3130
1171
1,2
1959
3,8
  Фінансова та страхова діяльність
K
219
125
0,1
94
0,2
  Операції з нерухомим майном
L
3329
2331
2,4
998
2,0
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
3283
1368
1,4
1915
3,8
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
3540
2828
3,0
712
1,4
  Освіта
P
358
115
0,1
243
0,5
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
2915
2392
2,5
523
1,0
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
447
к
к
к
к
  Надання інших видів послуг
S
2938
к
к
к
к
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області