ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 10:44
Кількість суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
одиниць
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
одиниць
у відсотках
до загальної кількості
одиниць
у відсотках
до загальної кількості
Усього
 
36486
8068
100,0
28418
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
4508
3379
41,9
1129
4,0
  Промисловість
B+C+D+E
2262
896
11,1
1366
4,8
  Будівництво
F
862
430
5,3
432
1,5
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
17427
1583
19,6
15844
55,8
  Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
H
1999
260
3,2
1739
6,1
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
948
85
1,1
863
3,0
  Інформація та телекомунікації
J
1837
154
1,9
1683
5,9
  Фінансова та страхова діяльність
K
120
36
0,4
84
0,3
  Операції з нерухомим майном
L
1221
587
7,3
634
2,2
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1790
285
3,5
1505
5,3
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
655
235
2,9
420
1,5
  Освіта
P
148
20
0,3
128
0,4
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
388
56
0,7
332
1,2
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
152
16
0,2
136
0,5
  Надання інших видів послуг
S
2169
46
0,6
2123
7,5
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області