ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 9:23
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2018 року
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
Усього
38495911,2
43548492,1
71654887,4
81036521,7
12646,5
13261,1
  сільське, лісове та рибне господарство
A
14086028,6
16484311,8
26628577,4
30167587,5
85,1
1241,3
  промисловість
B+C+D+E
12307559,3
13710496,7
14699248,1
16301236,5
1182,1
1163,8
  будівництво
F
438730,5
442384,4
1081695,4
1197715,3
20,4
20,4
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1824107,0
2137938,1
22350724,6
26242747,5
8671,6
8594,2
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1705592,7
2100570,2
1956873,8
2069527,9
1843,2
1246,8
  тимчасове розміщування й організація харчування
I
46860,2
52098,1
12644,0
14263,4
  інформація та телекомунікації
J
220928,7
295794,2
116576,0
112620,6
  фінансова та страхова діяльність
K
5827,2
5918,8
78177,6
77846,3
634,0
412,0
  операції з нерухомим майном
L
1820156,5
1867667,0
3312343,6
3342635,3
180,5
180,5
  професійна, наукова та технічна діяльність
M
597432,0
863405,9
910487,0
917237,3
29,6
120,6
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
5305190,2
5368834,4
461114,9
525974,1
281,5
  освіта
P
1709,6
2158,2
2406,9
2820,6
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
96614,0
168317,7
31996,3
43116,8
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
к
  надання інших видів послуг
S
к
к
к
к
к
к
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання і забезпечення
поточні зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
Усього
43650552,8
48992927,7
15262544,2
17141110,1
51249503,1
58463796,0
  сільське, лісове та рибне господарство
A
30877309,0
34386579,0
1299737,3
1568019,4
8536849,2
10698101,1
  промисловість
B+C+D+E
4118959,6
5808896,9
6544001,3
7780447,4
16345028,6
16423552,7
  будівництво
F
528221,6
541574,9
111157,6
127587,9
881067,1
970957,3
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1135132,0
765848,9
6579059,7
6872037,1
16469262,1
20751393,8
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
750722,8
1140798,0
306775,3
390844,5
2606811,6
2639702,4
  тимчасове розміщування й організація харчування
I
32567,7
38898,1
2027,3
4810,3
24909,2
22653,1
  інформація та телекомунікації
J
35229,8
38229,9
94312,5
85574,9
207962,4
284610,0
  фінансова та страхова діяльність
K
44159,5
44196,7
6598,0
5123,0
33881,3
34857,4
  операції з нерухомим майном
L
638097,3
657896,5
304294,2
295200,0
4190289,1
4257386,3
  професійна, наукова та технічна діяльність
M
276472,0
379690,1
1621,2
2168,9
1229855,4
1398904,8
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
5200926,8
5139944,0
9463,1
5984,7
555915,2
749161,3
  освіта
P
830,0
1257,2
17,0
3286,5
3704,6
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
–21585,6
14323,7
3290,1
3115,4
146905,8
193995,4
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
к
  надання інших видів послуг
S
к
к
к
к
к
к
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
Пасив
Баланс
зобов’язання, пов’язані
з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
на 1 січня 2018р.
на 31 грудня 2018р.
Усього
845,0
441,1
110163445,1
124598274,9
  сільське, лісове та рибне господарство
A
795,6
441,1
40714691,1
46653140,6
  промисловість
B+C+D+E
27007989,5
30012897,0
  будівництво
F
1520446,3
1640120,1
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
49,4
24183503,2
28389279,8
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
3664309,7
4171344,9
  тимчасове розміщування й організація харчування
I
59504,2
66361,5
  інформація та телекомунікації
J
337504,7
408414,8
  фінансова та страхова діяльність
K
84638,8
84177,1
  операції з нерухомим майном
L
5132680,6
5210482,8
  професійна, наукова та технічна діяльність
M
1507948,6
1780763,8
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
5766305,1
5895090,0
  освіта
P
4116,5
4978,8
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
128610,3
211434,5
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
  надання інших видів послуг
S
к
к
к
к
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області