ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 10:30
Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності за 2018 рік
(тис.грн)

Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього
5440255,9
66182124,8
8,2
  сільське, лісове та рибне господарство
4716212,3
21539159,9
21,9
  промисловість
670117,7
32840983,8
2,0
  будівництво
74151,7
2157435,1
3,4
  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10586,3
3993849,6
0,3
  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
112217,2
3204468,0
3,5
  тимчасове розміщування й організація харчування
6651,1
70116,2
9,5
  інформація та телекомунікації
3852,7
417516,5
0,9
  фінансова та страхова діяльність
–66,4
22705,5
–0,3
  операції з нерухомим майном
–81899,5
659156,0
–12,4
  професійна, наукова та технічна діяльність
9651,1
264799,4
3,6
  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–103331,5
663561,9
–15,6
  освіта
–19,2
9147,9
–0,2
  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
12209,4
260246,8
4,7
  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
к
  надання інших видів послуг
к
к
к
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області