ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 14:46
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього
 
6933085,4
к
к
к
к
1988126,7
28,7
678665,2
9,8
  Сільське, лісове та рибне господарство
A
2037972,6
1218914,1
59,8
819058,5
40,2
228866,7
11,2
  Промисловість
B+C+D+E
2968099,7
к
к
к
к
295461,2
10,0
77202,7
2,6
  Будівництво
F
167036,9
46519,7
27,8
120517,2
72,2
49189,9
29,4
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
733733,7
428553,0
58,4
305180,7
41,6
146468,7
20,0
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
423198,5
316734,7
74,8
106463,8
25,2
34681,7
8,2
  Тимчасове розміщування й організація харчування
I
22061,2
22061,2
100,0
7115,7
32,3
  Інформація та телекомунікації
J
68277,5
к
к
к
к
27134,5
39,7
  Фінансова та страхова діяльність
K
6238,4
6238,4
100,0
3073,7
49,3
  Операції з нерухомим майном
L
112633,2
22212,6
19,7
90420,6
80,3
46789,3
41,5
  Професійна, наукова та технічна діяльність
M
92140,1
29070,1
31,5
63070,0
68,5
27239,9
29,6
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
149444,6
76011,0
50,9
73433,6
49,1
16837,9
11,3
  Освіта
P
4634,2
4634,2
100,0
4634,2
100,0
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
122473,1
111206,1
90,8
11267,0
9,2
3699,2
3,0
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
1137,9
9,3
  Надання інших видів послуг
S
к
к
к
7031,5
54,6
4593,2
35,7
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області