ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2019 8:25
Фінансові результати до оподаткування підприємств
за видами економічної діяльності
за 2018 рік1
1 Дані не вміщено оскільки, через відсутність на території регіону банків - юридичних осіб, вони дорівнюють інформації у таблиці “Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2018 рік”.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області