ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.11.2019 8:40
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
143
141
143
145
148
124
139
133
145
     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
140
149
157
161
141
173
158
163
     
Промисловість
142
142
145
145
146
128
152
141
144
     
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
127
134
137
137
120
138
131
133
     
  Переробна промисловість
141
143
145
146
148
131
155
144
147
     
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
147
142
122
151
134
142
     
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
151
146
149
148
150
131
154
142
146
     
Будівництво
155
152
156
155
159
136
166
159
159
     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
152
147
149
152
155
133
159
151
153
     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
147
141
144
143
147
128
150
140
144
     
Тимчасове розміщування й організація харчування
146
139
145
150
147
135
156
146
137
     
Інформація та телекомунікації
142
141
139
144
146
118
148
129
137
     
Фінансова та страхова діяльність
149
144
145
144
152
126
155
139
147
     
Операції з нерухомим майном
155
141
146
148
151
131
154
144
143
     
Професійна, наукова та технічна діяльність
147
142
142
144
150
119
137
128
138
     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
158
149
150
150
157
130
161
147
151
     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
149
145
145
143
149
121
144
127
142
     
Освіта
131
129
129
130
135
99
71
90
130
     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
151
154
154
131
152
142
146
     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
137
137
136
141
109
102
114
134
     
Надання інших видів послуг
137
132
131
136
131
118
131
126
130
     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області