ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 07.10.2019 13:07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21260057,7
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
17092471,2
80,4
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1416887,2
6,7
    Переробна промисловість
С
15675584,0
73,7
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7422994,0
34,9
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
86468,0
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
364367,4
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
390289,1
1,8
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
20838,4
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
752888,6
3,5
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2046580,7
9,6
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3364400,3
15,8
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3859414,1
18,2
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
308172,4
1,4
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області