ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 03.10.2019 9:57
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
7304
7360
7520
7644
7770
7904
8046
8092
       
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6243
6325
6735
7112
7496
7591
7788
7780
       
Промисловість
8335
8338
8480
8623
8684
8710
8859
8929
       
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
11626
11641
11924
12361
12492
12412
12749
12771
       
  Переробна промисловість
7463
7506
7632
7706
7774
7837
7964
8051
       
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
9822
9704
9775
10032
10031
10055
10147
10191
       
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6314
6262
6449
6439
6498
6475
6641
6744
       
Будівництво
5311
5397
5621
5664
5671
5764
5830
5900
       
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6793
6799
6874
6975
7059
7127
7207
7266
       
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9342
9082
9128
9173
9282
9352
9545
9685
       
Тимчасове розміщування й організація харчування
4776
4614
4665
4743
4747
4736
4772
4806
       
Інформація та телекомунікації
6253
6481
6489
6597
6696
6783
6835
6882
       
Фінансова та страхова діяльність
10762
11000
11324
11567
11617
11646
11716
11796
       
Операції з нерухомим майном
5229
5172
5199
5222
5276
5315
5367
5406
       
Професійна, наукова та технічна діяльність
6160
6343
6495
6557
6751
7053
7218
7278
       
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5519
5382
5504
5509
5525
5529
5587
5611
       
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9812
10264
10725
10931
11150
11476
11836
12153
       
Освіта
6491
6646
6757
6796
6897
7201
7312
7261
       
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5897
5970
6061
6129
6194
6312
6370
6382
       
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5258
5291
5370
5399
5481
5661
5759
5753
       
Надання інших видів послуг
5743
6022
6086
6153
6231
6305
6390
6390
       
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області