ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.09.2019 9:04
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Кіровоградській області
за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року1

 

Обсяги інвестицій на
01.01.2019
01.07.2019
тис.дол. США
у % до загального підсумку
тис.дол. США
у % до загального підсумку
Усього
69298,4
100,0
73697,6
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
1921,7
2,8
4151,1
5,6
  Промисловість
22658,3
32,7
23758,0
32,2
    добувна промисловість і розроблення кар’єрів
к
к
к
к
    переробна промисловість
20830,5
30,1
21828,8
29,6
    постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
к
к
к
к
    водопостачання; каналізація, поводження з відходами
  Будівництво
24496,5
35,3
24450,3
33,2
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6271,8
9,1
6451,9
8,8
  Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність
3086,2
4,5
3223,8
4,4
  Операції з нерухомим майном
3032,4
4,4
3695,3
5,0
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4229,4
6,1
4289,5
5,8
  Інші види економічної діяльності
3602,1
5,1
3677,7
5,0
1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області