ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.09.2019 9:09
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Кіровоградській області
за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у січні–червні 2019 року2
(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на
01.01.2019
01.07.2019
Велика Британія
16417,0
17162,6
  у тому числі
  Промисловість
11320,4
11882,2
    з неї
    переробна промисловість
11320,4
11882,2
  Операції з нерухомим майном
к
к
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
к
к
Кіпр
14422,4
15618,7
  у тому числі
  Промисловість
5245,2
5547,8
    з неї
    переробна промисловість
5245,2
5547,8
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
4160,5
4343,4
Сейшельські Острови
14225,9
14121,6
  у тому числі
 
 
  Будівництво
12450,5
12359,2
  Фінансова та страхова діяльність
к
к
Російська Федерація
10368,4
10383,9
  у тому числі
 
 
  Будівництво
к
к
Нідерланди
2401,4
4675,2
  у тому числі
  Сільське, лісове та рибне господарство
711,1
2887,3
  Промисловість
к
к
    постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
к
к
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
к
к
_____
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
2 Дані на 01.01.2019 є попередніми.
к –дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області