ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.09.2019 11:07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
18968039,3
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
15256577,9
80,4
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1229146,8
6,5
    Переробна промисловість
С
14027431,1
73,9
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
6778540,3
35,7
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
73896,7
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
331107,9
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
339835,2
1,8
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
18378,5
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
663484,4
3,5
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1740402,6
9,2
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3023651
15,9
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3445018,6
18,2
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
266442,8
1,4
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області