ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 06.08.2019 9:43
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
15589055,9
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
12408584,8
79,6
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
993359,8
6,4
    Переробна промисловість
С
11415225,0
73,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5888233,6
37,8
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
63854,7
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
279434,4
1,8
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
284017,8
1,8
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
15234,5
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
574482,2
3,7
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1425585,5
9,1
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2009611,3
12,9
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2958670,7
19,0
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
221800,4
1,4
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області