ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.05.2019 9:34
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
92,7
94,1
99,0
                 
  Добувна та переробна
  промисловість
B+C
92,2
93,9
99,9
                 
    Добувна промисловість
     і розроблення кар’єрів
B
69,7
67,1
78,1
                 
    Переробна промисловість
С
101,9
106,5
109,0
                 
      з неї
                         
      Виробництво харчових
      продуктів, напоїв та
      тютюнових виробів
10-12
109,3
115,5
119,4
                 
      Текстильне виробництво,
      виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших
      матеріалів
13-15
99,6
119,7
94,9
                 
      Виготовлення виробів з
      деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність
16-18
68,5
78,6
86,6
                 
      Виробництво коксу та
      продуктів нафтоперероблення
19
                 
      Виробництво хімічних речовин
      і хімічної продукції
20
84,0
74,9
84,3
                 
      Виробництво основних
      фармацевтичних продуктів
      і фармацевтичних препаратів
21
94,1
114,8
93,2
                 
      Виробництво гумових
      і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної
      продукції
22, 23
129,3
138,6
137,7
                 
      Металургійне виробництво,
      виробництво готових
      металевих виробів, крім машин
      і устатковання
24, 25
139,7
125,6
117,4
                 
      Машинобудування, крім
      ремонту і монтажу машин
      і устатковання
26-30
103,2
98,7
101,4
                 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
96,2
95,1
92,8
                 
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області