ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.05.2019 9:16
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2019 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Березень 2019 до
лютого 2019
Березень 2019 до
березня 2018
Січень–березень 2019 до
січня–березня 2018
Промисловість
B+C+D
107,5
109,0
99,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
107,5
112,6
99,9
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
110,9
108,3
78,1
    Переробна промисловість
С
106,5
114,0
109,0
      з неї
       
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
107,0
127,1
119,4
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
45,3
55,3
94,9
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
115,6
106,2
86,6
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
135,9
97,8
84,3
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
103,1
72,6
93,2
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
110,4
136,0
137,7
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
153,0
106,9
117,4
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
109,0
106,9
101,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
107,6
88,5
92,8
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області