ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 14.05.2019 13:04
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2018 роки
(тис.грн)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
7320933
7181482
  у т.ч. за рахунок
  коштів державного бюджету
46039
103793
135019
26371
32205
294692
139752
248630
341090
  коштів місцевих бюджетів
79717
199078
203125
136919
119248
327143
484568
774339
828683
  власних коштів підприємств та організацій
1529477
2609473
3308925
2321941
2452016
2948402
5165819
5646484
5527950
  кредитів банків та інших позик
46818
644821
444280
297085
357998
127163
309793
506584
361985
  коштів іноземних інвесторів
8259
6702
5500
9710
1
1
125565
2928
  коштів населення на будівництво житла
233228
206582
237726
262484
136608
299533
112338
105066
93462
  інших джерел фінансування
179515
222757
241644
169521
1
1
17469
36902
28312
  1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області