ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 06.05.2019 14:13
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
168856
169013
169665
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19717
20074
21373
                 
Промисловість
39214
39005
38918
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5182
5118
5116
                 
  Переробна промисловість
24501
24390
24296
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6726
6690
6690
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2805
2807
2816
                 
Будівництво
1834
1856
1955
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10598
10596
10534
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17948
17969
17613
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
184
203
201
                 
Інформація та телекомунікації
1626
1603
1583
                 
Фінансова та страхова діяльність
1526
1530
1519
                 
Операції з нерухомим майном
1231
1241
1138
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
2053
2057
2078
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2581
2550
2536
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10367
10320
10286
                 
Освіта
33319
33382
33323
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23324
23282
23264
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3012
3022
3027
                 
Надання інших видів послуг
322
323
317
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області