ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 06.05.2019 14:11
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
143
141
143
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
140
149
                 
Промисловість
142
142
145
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
127
134
                 
  Переробна промисловість
141
143
145
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
151
146
149
                 
Будівництво
155
152
156
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
152
147
149
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
147
141
144
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
146
139
145
                 
Інформація та телекомунікації
142
141
139
                 
Фінансова та страхова діяльність
149
144
145
                 
Операції з нерухомим майном
155
141
146
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
147
142
142
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
158
149
150
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
149
145
145
                 
Освіта
131
129
129
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
151
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
137
137
                 
Надання інших видів послуг
137
132
131
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області