ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.04.2019 9:12
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
5266226,3
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
3940238,0
74,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
278253,9
5,3
    Переробна промисловість
С
3661984,1
69,5
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1910699,9
36,3
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
19605,1
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
86759,6
1,6
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
76093,6
1,4
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
3363,1
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
185665,9
3,5
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
422490,4
8,0
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
693000,8
13,2
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1256634,6
23,9
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
69353,7
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області