ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.04.2019 9:56
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
168856
169013
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19717
20074
                   
Промисловість
39214
39005
                   
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5182
5118
                   
  Переробна промисловість
24501
24390
                   
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6726
6690
                   
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2805
2807
                   
Будівництво
1834
1856
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10598
10596
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17948
17969
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
184
203
                   
Інформація та телекомунікації
1626
1603
                   
Фінансова та страхова діяльність
1526
1530
                   
Операції з нерухомим майном
1231
1241
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
2053
2057
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2581
2550
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10367
10320
                   
Освіта
33319
33382
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23324
23282
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3012
3022
                   
Надання інших видів послуг
322
323
                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області