ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.04.2019 9:58
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
143
141
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
140
                   
Промисловість
142
142
                   
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
127
                   
  Переробна промисловість
141
143
                   
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
                   
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
151
146
                   
Будівництво
155
152
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
152
147
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
147
141
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
146
139
                   
Інформація та телекомунікації
142
141
                   
Фінансова та страхова діяльність
149
144
                   
Операції з нерухомим майном
155
141
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
147
142
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
158
149
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
149
145
                   
Освіта
131
129
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
137
                   
Надання інших видів послуг
137
132
                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області