ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.04.2019 9:49
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
7304
7360
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6243
6325
                   
Промисловість
8335
8338
                   
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
11626
11641
                   
  Переробна промисловість
7463
7506
                   
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
9822
9704
                   
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6314
6262
                   
Будівництво
5311
5397
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6793
6799
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9342
9082
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
4776
4614
                   
Інформація та телекомунікації
6253
6481
                   
Фінансова та страхова діяльність
10762
11000
                   
Операції з нерухомим майном
5229
5172
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
6160
6343
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5519
5382
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9812
10264
                   
Освіта
6491
6646
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5897
5970
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5258
5291
                   
Надання інших видів послуг
5743
6022
                   
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області