ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.04.2019 9:51
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
7304
7415
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6243
6406
                   
Промисловість
8335
8341
                   
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
11626
11657
                   
  Переробна промисловість
7463
7549
                   
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
9822
9585
                   
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6314
6210
                   
Будівництво
5311
5482
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6793
6806
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9342
8822
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
4776
4467
                   
Інформація та телекомунікації
6253
6713
                   
Фінансова та страхова діяльність
10762
11237
                   
Операції з нерухомим майном
5229
5114
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
6160
6526
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5519
5242
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9812
10717
                   
Освіта
6491
6801
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5897
6043
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5258
5323
                   
Надання інших видів послуг
5743
6300
                   
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області