ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 15:09
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Кіровоградській області у 2018 році1
(тис.дол. США)
 
Усього
У тому числі з
країн ЄС
інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2018
84171,5
45219,9
38951,6
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2018
70109,8
43444,2
26665,6
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
8878,3
3241,6
5636,7
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–3703,2
–3365,7
–337,5
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
–759,4
–842,8
–83,4
з них
курсова різниця 2
–647,9
–51,3
–596,6
Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2018
74525,5
42477,3
32048,2
Боргові інструменти (заборгованість
за кредитами та позиками, зобов ’ язання
за торговими кредитами та інші зобов ’ язання перед прямими інвесторами)
на 01.01.2018
14061,7
1775,7
12286,0
на 31.12.2018
17450,3
4378,8
13071,5
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2018
91975,8
46856,1
45119,7
1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Кіровоградської області у 2018 році1
(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на
01.01.2018
31.12.2018
Усього
2
2
  у тому числі
  Акціонерний капітал
2
2
  Боргові інструменти
_____
1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області