ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 15:38
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Кіровоградській області
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Обсяги інвестицій на
01.01.2018
31.12.2018
тис.дол. США
у % до загального підсумку
тис.дол. США
у % до загального підсумку
Усього
70109,8
100,0
74525,5
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
1956,0
2,8
2266,6
3,0
  Промисловість
26137,5
37,3
22652,9
30,4
    добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3952,8
5,6
819,4
1,1
    переробна промисловість
21302,2
30,4
20938,9
28,1
    постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2
2
2
2
    водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2
2
2
2
  Будівництво
20036,6
28,6
24497,9
32,9
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5205,1
7,4
6670,6
9,0
  Транспорт, складське господарство,  поштова та кур’єрська діяльність
3291,4
4,7
4655,7
6,2
  Операції з нерухомим майном
4588,5
6,5
4429,2
5,9
  Професійна, наукова та технічна діяльність
1440,4
2,1
1460,2
2,0
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5729,6
8,2
6226,4
8,4
  Інші види економічної діяльності
1724,7
2,4
1666,0
2,2
1 Дані на 31.12.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області