ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.03.2019 13:17
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фактично
за січень 2019р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2019р.
до
довідково:
січень 2018р.
до
січня 2017р.
грудня
2018р.
січня
2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
17,1
109,7
91,0
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
номінальна, грн
71911
110,82
120,53
124,14
реальна, %
х
110,42
110,53
112,54
Заборгованість із виплати заробітної плати5 - усього,  млн.грн
7,1
57,9
66,8
35,5
Індекс споживчих цін
х
101,2
108,7
101,56
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
29678,4
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
68,6
92,7
111,7
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
99,6
102,9
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн
48067
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
75,9
119,9
Капітальні інвестиції, млн.грн
6420,91
х
91,04
110,57
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2
48,01
х
117,94
103,57
Експорт товарів, млн.дол.США
521,81
х
125,54
97,27
Імпорт товарів, млн.дол.США
262,51
х
111,24
128,37
Сальдо (+, -)
259,31
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
22,81
х
98,54
85,77
Імпорт послуг, млн.дол.США
15,71
х
99,64
72,17
Сальдо (+, -)
7,11
х
х
х
Вантажооборот, млн.ткм
2172,5
96,6
100,0
106,2
Пасажирооборот, млн.пас.км
176,2
97,6
112,9
97,3
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
1392,7
78,6
101,6
108,4
1 Дані за 2018р.
2 Грудень 2018р. до листопада 2018р.
3 Грудень 2018р. до грудня 2017р.
4 2018р. до 2017р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2018р. до грудня 2017р.
7 2017р. до 2016р.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області