ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 12.03.2019 9:49
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році1
(остаточні дані)
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-грудень
тис.грн
у % до
всієї
реалізо-
ваної
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2004391,0
4233331,8
7025052,0
9505457,5
11894323,1
14362122,8
17249342,9
19491416,1
21770263,2
24165950,5
26637069,3
29574045,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1253894,1
2753678,8
4764048,6
6850144,0
8938488,8
11114420,3
13688545,0
15597876,5
17552098,8
19563066,7
21532203,4
23807920,9
80,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
67868,0
206454,2
379845,9
546387,7
740475,1
967578,2
1141869,6
1326014,0
1646257,0
1848689,1
1996411,8
2242914,2
7,6
Переробна промисловість
С
1186026,1
2547224,6
4384202,7
6303756,3
8198013,7
10146842,1
12546675,4
14271862,5
15905841,8
17714377,6
19535791,6
21565006,7
72,9
з неї
                           
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
641564,5
1434750,4
2446537,1
3443824,7
4418271,1
5390541,7
6368275,0
7090688,5
7771106,8
8600831,7
9541845,3
10555405,2
35,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
10648,3
21970,2
31987,0
40631,0
50030,6
59680,9
70909,6
83766,1
94875,6
109468,7
122638,9
140831,1
0,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
37551,4
82704,3
132120,9
175765,6
228209,5
281572,3
321289,5
360672,3
391116,8
442269,6
492557,0
537890,5
1,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
29499,8
63116,3
98945,8
138976,7
179349,6
235665,0
286667,6
329197,4
377956,4
431435,3
470921,5
508518,9
1,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
4566,8
8554,8
12951,3
15533,7
17829,6
21047,8
23790,2
25560,7
28168,3
28531,1
31186,7
36302,8
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
34581,5
70467,8
125757,7
212934,5
312113,1
430692,1
555061,7
696302,1
814372,2
946430,8
1066759,1
1173714,5
4,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
147526,7
200885,9
469071,7
857613,6
1205992,2
1493551,5
1802403,5
2110649,3
2406995,6
2707847,0
2946752,1
3251538,5
11,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
200880,2
452344,1
746136,1
971582,0
1185162,5
1486128,7
2194648,0
2477680,9
2718395,1
2957851,4
3234362,7
3615249,8
12,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
723174,0
1425225,4
2177380,7
2537322,8
2803575,0
3063650,5
3344368,8
3640783,4
3930620,2
4279445,6
4746796,4
5371528,3
18,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
27322,9
54427,6
83622,7
117990,7
152259,3
184052,0
216429,1
252756,2
287544,2
323438,2
358069,5
394595,8
1,3
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2019р.).
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області