ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.03.2019 8:34
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
92,7
                     
  Добувна та переробна
  промисловість
B+C
92,2
                     
    Добувна промисловість
     і розроблення кар’єрів
B
69,7
                     
    Переробна промисловість
С
101,9
                     
      з неї
 
                     
      Виробництво харчових
      продуктів, напоїв та
      тютюнових виробів
10-12
109,3
                     
      Текстильне виробництво,
      виробництво одягу, шкіри,
      виробів зі шкіри та інших
      матеріалів
13-15
99,6
                     
      Виготовлення виробів з
      деревини, виробництво паперу
      та поліграфічна діяльність
16-18
68,5
                     
      Виробництво коксу та
      продуктів нафтоперероблення
19
                     
      Виробництво хімічних речовин
      і хімічної продукції
20
84,0
                     
      Виробництво основних
      фармацевтичних продуктів
      і фармацевтичних препаратів
21
94,1
                     
      Виробництво гумових
      і пластмасових виробів, іншої
      неметалевої мінеральної
      продукції
22, 23
129,3
                     
      Металургійне виробництво,
      виробництво готових
      металевих виробів, крім машин
      і устатковання
24, 25
139,7
                     
      Машинобудування, крім
      ремонту і монтажу машин
      і устатковання
26-30
103,2
                     
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
96,2
                     
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області