ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.03.2019 13:31
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2019 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Січень 2019
до грудня 2018
Січень 2019
до січня 2018
Промисловість
B+C+D
68,6
92,7
  Добувна та переробна промисловість
B+C
64,9
92,2
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
47,6
69,7
    Переробна промисловість
С
72,7
101,9
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
83,6
109,3
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
37,0
99,6
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
81,3
68,5
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
36,0
84,0
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
41,7
94,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
67,9
129,3
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
80,6
139,7
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
85,1
103,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
104,1
96,2
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області