ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 07.03.2019 8:15
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2515739,9
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
1826643,1
72,6
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
61257,1
2,4
    Переробна промисловість
С
1765386,0
70,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
910744,4
36,2
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
10131,0
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
33217,0
1,3
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
38172,8
1,5
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
1769,8
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
79974,7
3,2
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
250250,0
9,9
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
324545,5
12,9
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
655054,7
26,0
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
34042,1
1,4
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області