ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 17:59
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
168856
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19717
                     
Промисловість
39214
                     
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5182
                     
  Переробна промисловість
24501
                     
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6726
                     
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2805
                     
Будівництво
1834
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10598
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17948
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
184
                     
Інформація та телекомунікації
1626
                     
Фінансова та страхова діяльність
1526
                     
Операції з нерухомим майном
1231
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
2053
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2581
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10367
                     
Освіта
33319
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23324
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3012
                     
Надання інших видів послуг
322
                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області