ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 17:57
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
143
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
                     
Промисловість
142
                     
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
                     
  Переробна промисловість
141
                     
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
                     
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
151
                     
Будівництво
155
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
152
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
147
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
146
                     
Інформація та телекомунікації
142
                     
Фінансова та страхова діяльність
149
                     
Операції з нерухомим майном
155
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
147
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
158
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
149
                     
Освіта
131
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
                     
Надання інших видів послуг
137
                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області