ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 20.05.2019 8:43
Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2018 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до
3723,00
грн
від 3723,01до
4000,00
грн
від 4000,01до
5000,00
грн
від 5000,01до
5500,00
грн
від 5500,01до
6000,00
грн
від 6000,01до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
понад
20000,00
грн
Усього
168636
6,1
14,4
14,8
5,6
6,3
9,1
7,8
11,0
15,4
5,8
3,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
20887
3,6
26,0
21,6
7,8
7,4
8,3
5,8
7,2
6,7
2,7
2,9
Промисловість
37324
4,0
9,1
14,5
5,1
5,5
10,0
8,6
12,5
20,9
5,7
4,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4885
1,0
1,3
4,0
3,0
3,1
8,9
9,2
17,0
29,4
11,3
11,8
Переробна промисловість
23385
5,3
12,3
18,1
5,8
6,2
11,2
9,1
12,0
14,6
3,4
2,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6422
1,7
2,9
8,4
2,9
3,6
6,5
5,5
11,2
40,9
8,8
7,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2632
3,1
9,8
16,5
8,3
8,4
10,5
10,8
11,9
12,6
7,7
0,4
Будівництво
1871
0,6
34,2
19,1
7,8
4,4
10,1
8,6
4,6
5,6
3,0
2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
9960
7,4
23,7
13,0
4,9
6,5
6,5
6,7
12,6
13,1
3,5
2,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17154
7,1
9,0
8,8
3,4
3,9
7,5
8,1
14,9
23,6
7,7
6,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
253
22,5
32,4
28,1
5,8
4,0
2,4
0,8
2,0
1,2
0,8
Інформація та телекомунікації
1436
11,4
18,2
22,1
7,8
7,9
9,3
7,0
6,9
4,9
1,9
2,6
Фінансова та страхова діяльність
1438
2,6
5,6
4,6
2,1
2,6
5,9
12,1
18,3
27,5
10,4
8,3
Операції з нерухомим майном
1070
13,2
26,3
31,1
6,2
5,1
6,9
3,9
5,1
1,3
0,5
0,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
1869
3,6
11,4
15,1
9,1
7,3
11,0
10,1
12,9
13,6
3,9
2,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1950
9,2
25,0
30,3
6,2
4,1
6,3
6,4
6,1
4,4
1,2
0,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12057
3,2
2,3
3,7
2,1
2,3
5,1
5,7
12,0
25,4
22,4
15,8
Освіта
34392
7,2
16,3
12,9
5,5
7,3
9,7
8,4
11,1
15,7
5,1
0,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23113
7,8
13,0
20,4
7,7
9,4
12,1
8,6
8,8
7,9
2,7
1,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3432
18,9
13,8
15,8
6,3
6,4
9,9
9,4
9,0
8,3
1,7
0,5
Надання інших видів послуг
430
21,6
23,5
10,0
8,3
5,5
6,9
9,0
10,1
3,9
1,1
0,1
  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області