ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.12.2018 8:24
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–жовтні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
24279550,2
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
19676438,3
81,0
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1848689,1
7,6
    Переробна промисловість
С
17827749,2
73,4
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
8708934,1
35,9
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
109468,7
0,5
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
442269,6
1,8
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
431435,3
1,8
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
30824,4
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
946425,8
3,9
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2707847,0
11,2
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2957851,4
12,2
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4279705,0
17,7
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
323406,9
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області