ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.11.2018 13:18
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21732241,5
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
17513895,9
80,6
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1646257,0
7,6
    Переробна промисловість
С
15867638,9
73,0
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7732615,4
35,6
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
94875,6
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
391116,8
1,8
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
377956,4
1,7
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
28168,3
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
814367,2
3,7
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2406995,6
11,1
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2715707,7
12,5
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3930832,7
18,1
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
287512,9
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області