ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.10.2018 13:03
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19456194,9
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
15562362,4
80,0
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1326014,0
6,8
    Переробна промисловість
С
14236348,4
73,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7052198,5
36,2
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
83766,1
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
360672,3
1,9
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
329197,4
1,7
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
25560,7
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
696297,1
3,6
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2110649,3
10,8
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2477680,9
12,7
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3641107,6
18,7
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
252724,9
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області