ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.10.2018 10:10
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
173459
174843
174722
176899
177127
176823
177107
176228
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19733
19774
20061
23347
24406
24882
25444
25474
Промисловість
38526
38376
38146
37971
37963
37908
37889
37956
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5310
5368
5177
5186
5222
5244
5258
5198
  Переробна промисловість
23695
23498
23532
23539
23664
23611
23610
23638
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6723
6730
6714
6492
6359
6350
6350
6339
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2798
2780
2723
2754
2718
2703
2671
2781
Будівництво
1816
1795
1826
1917
1977
1978
1868
1832
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10634
10544
10526
10472
10433
10216
10380
10233
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
18391
18419
18462
18526
18478
18464
18375
18353
Тимчасове розміщування й організація харчування
167
164
168
171
196
264
316
265
Інформація та телекомунікації
1536
1537
1554
1452
1436
1419
1393
1394
Фінансова та страхова діяльність
1641
1619
1630
1599
1584
1575
1565
1558
Операції з нерухомим майном
1108
1101
1108
1106
1113
1122
1121
1141
Професійна, наукова та технічна діяльність
2034
2240
2221
2216
2190
2164
2169
2112
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2021
2058
2044
2012
2038
1993
2011
2085
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12176
12445
12402
12343
12137
12106
12119
12220
Освіта
34927
35833
35574
35002
34530
34309
34229
33969
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24308
24321
24389
24157
24074
23885
23812
23686
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4068
4267
4265
4272
4252
4202
4086
3609
Надання інших видів послуг
373
350
346
336
320
336
330
341
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
142
139
148
139
143
134
132
135
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
126
136
150
151
154
150
164
160
Промисловість
142
140
148
138
142
137
147
145
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
130
128
139
132
131
128
138
136
  Переробна промисловість
142
141
148
140
144
141
150
149
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153
147
154
137
138
132
144
139
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
148
140
153
140
146
137
142
142
Будівництво
147
132
147
139
148
147
161
161
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
151
146
156
146
151
144
151
149
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
141
137
146
136
142
136
142
139
Тимчасове розміщування й організація харчування
148
146
151
147
144
148
161
153
Інформація та телекомунікації
143
137
142
130
136
127
138
136
Фінансова та страхова діяльність
151
145
150
137
149
141
150
148
Операції з нерухомим майном
156
147
152
146
147
143
151
146
Професійна, наукова та технічна діяльність
145
141
149
136
143
137
130
128
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
163
154
163
150
154
145
152
149
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
154
146
152
137
146
135
139
134
Освіта
132
127
136
124
130
107
66
92
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
158
149
149
144
146
146
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
141
135
139
129
131
117
101
119
Надання інших видів послуг
139
143
149
141
144
127
139
139
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
6834
7074
7471
7574
7368
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
6852
6912
6589
7357
6497
Промисловість
6733
6746
7359
7361
7664
7688
8352
8251
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
12393
12766
12546
12770
13059
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
6535
6839
6943
7427
7538
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
7283
7423
7212
8948
7797
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
5137
5608
5893
6414
6360
Будівництво
4925
4790
4572
4576
4667
5021
5170
5775
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
6029
6159
6359
6322
6522
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
8445
8783
8699
9135
9750
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
4737
4242
4514
4371
4609
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
5513
6120
6197
6398
6641
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
9277
9310
10095
10573
10326
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
4705
4745
4679
4798
4794
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
6155
6100
6580
7118
6748
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
4814
4903
4969
5065
4875
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
10022
10609
11684
12211
12230
Освіта
5478
6072
6027
6104
6396
7911
6699
6110
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
5383
5521
5781
5707
5515
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
4536
4702
5205
5215
4826
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
6068
6248
5969
7051
5876
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області