ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 03.09.2018 9:34
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
6834
7074
7471
7574
         
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
6852
6912
6589
7357
         
Промисловість
6733
6746
7359
7361
7664
7688
8352
         
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
12393
12766
12546
12770
         
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
6535
6839
6943
7427
         
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
7283
7423
7212
8948
         
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
5137
5608
5893
6414
         
Будівництво
4925
4790
4572
4576
4667
5021
5170
         
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
6029
6159
6359
6322
         
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
8445
8783
8699
9135
         
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
4737
4242
4514
4371
         
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
5513
6120
6197
6398
         
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
9277
9310
10095
10573
         
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
4705
4745
4679
4798
         
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
6155
6100
6580
7118
         
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
4814
4903
4969
5065
         
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
10022
10609
11684
12211
         
Освіта
5478
6072
6027
6104
6396
7911
6699
         
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
5383
5521
5781
5707
         
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
4536
4702
5205
5215
         
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
6068
6248
5969
7051
         
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області