ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 06.08.2018 14:27
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
14326917,0
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
11078924,4
77,3
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
967578,2
6,8
    Переробна промисловість
С
10111346,2
70,5
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5352069,9
37,4
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
59680,9
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
281572,3
2,0
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
235665,0
1,6
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
21047,8
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
430687,1
3,0
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1493551,5
10,4
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1486128,7
10,4
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3063971,9
21,4
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
184020,7
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області