ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 06.07.2018 8:08
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2017 році
(в середньому за період)
 
Одиниця виміру
Все населення
Жінки
Чоловіки
Міське населення
Сільське населення
Економічно активне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
429,4
203,6
225,8
290,6
138,8
працездатного віку
416,4
197,8
218,6
281,1
135,3
Рівень економічної активності
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
60,8
54,5
67,7
64,2
54,6
працездатного віку
71,4
66,3
76,8
75,6
64,0
Зайняте населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
376,8
182,9
193,9
254,1
122,7
працездатного віку
363,8
177,1
186,7
244,6
119,2
Рівень зайнятості
у % до населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
53,3
49,0
58,2
56,2
48,3
працездатного віку
62,4
59,4
65,6
65,8
56,4
Безробітне населення (за методологією МОП)
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
52,6
20,7
31,9
36,5
16,1
працездатного віку
52,6
20,7
31,9
36,5
16,1
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
         
у віці 15-70 років
12,2
10,2
14,1
12,6
11,6
працездатного віку
12,6
10,5
14,6
13,0
11,9
Економічно неактивне населення
тис.осіб
         
у віці 15-70 років
277,2
169,7
107,5
161,9
115,3
працездатного віку
166,5
100,5
66,0
90,5
76,0
© Головне управління статистики у Кіровоградській області