ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.07.2018 14:35
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
11845987,2
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
8888586,8
75,0
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
740475,1
6,3
    Переробна промисловість
С
8148111,7
68,7
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4368374,2
36,9
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
50030,6
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
228209,5
1,9
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
179349,6
1,5
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
17829,6
0,2
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
312108,0
2,6
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1205992,2
10,2
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1185162,5
10,0
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2805481,2
23,7
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
151919,2
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області