ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.07.2018 10:08
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
6221
6293
6414
6520
6632
             
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5439
5574
5934
6157
             
Промисловість
6733
6740
6945
7048
7171
             
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10057
10713
11127
11453
             
  Переробна промисловість
6165
6162
6300
6359
6455
             
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6864
7005
7073
7140
             
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4971
5099
5109
5207
             
Будівництво
4925
4858
4762
4713
4703
             
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5897
5878
5915
5963
             
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7983
8043
8144
8272
             
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4347
4384
4474
4421
             
Інформація та телекомунікації
5472
5698
5750
5693
5775
             
Фінансова та страхова діяльність
9391
8972
9239
9248
9260
             
Операції з нерухомим майном
4656
4567
4647
4661
4678
             
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5296
5468
5642
5734
             
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4760
4925
4897
4899
             
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
8932
9267
9456
9684
             
Освіта
5478
5779
5862
5922
6015
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5187
5241
5276
5325
             
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4397
4449
4471
4518
             
Надання інших видів послуг
5787
6152
6072
6071
6104
             
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області