ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 17:34
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Кіровоградській області у січні–березні 2018 року1
(тис.дол. США)
 
Усього
У тому числі з
країн ЄС
інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2018
84150,2
45220,0
38930,2
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2018
70088,5
43444,3
26644,2
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
3069,4
1314,5
1754,9
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–9,6
–0,4
–9,2
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
+1983,2
+652,6
+1330,6
з них
курсова різниця 2
+1983,2
+1444,1
+539,1
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.04.2018
75131,5
45411,0
29720,5
Боргові інструменти (заборгованість
за кредитами та позиками, зобов ’ язання
за торговими кредитами та інші зобов ’ язання перед прямими інвесторами)
     
на 01.01.2018
14061,7
1775,7
12286,0
на 01.04.2018
16242,0
3754,1
12487,9
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.04.2018
91373,5
49165,1
42208,4
 

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Довідково:
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Кіровоградській області на одну особу населення 78,7 доларів США.

   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області